Hakkımda

3a6a01f951f3cdb4791973fa4e0ed46b-1 (1)

1973 yılında Van’da doğdu. Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde hazırladığı “Postmodern Etik Üzerine Bir İnceleme” adlı teziyle Yüksek Lisans derecesini aldı. Aynı bölümde “Etikte Akıl ve Duygu İkilemi” adlı teziyle Doktor unvanı aldı. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Doçent unvanını aldı. Halıhazırda Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. “Şeyler ve İnsanlar” ile “Etikte Akıl Duygu Çatışması: Akılcı Perspektif”  adlı iki kitabı ile çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Etik, estetik, özgürlük felsefesi, siyaset felsefesi, varoluşçuluk ve postmodernizm üzerine çalışmalar yapmaktadır.